„Na wileńskiej ulicy”, spektakl muzyczny w wykonaniu Polskiego teatru Studio z Wilna, w reżyserii Lilii Kiejzik. Spektakl powstał z pomysłu i idei  kierowniczki Polskiego Teatru STUDIO w Wilnie – Lilii Kiejzik w myśl pokazania Wilna jako wielokulturowego, wielonarodowego miasta z lat przedwojennych, gdzie na scenie Teatru na Pohulance brzmiało polskie słowo, a znani polscy aktorzy tworzyli jeden z głównych ośrodków teatralnych ówczesnej Polski.
Na scenariusz spektaklu składają się wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z okresu jego pobytu w Wilnie, a także utwory Edwarda Hulewicza oraz znane piosenki z lat 30. i 40., śpiewane głównie po polsku, a także po rosyjsku, litewsku oraz w jidysz. Przedstawienie utrzymane jest w liryczno-sentymentalnej atmosferze, którą uzupełniają czarno-białe fotografie d awnego Wilna, oddające atmosferę miasta tamtych lat, Wilna, którego już nie ma.

Wokaliści: Jolanta Grzyniewicz-Tankielun, Czesław Sokołowski

Poezja: Edward Kiejzik, Jolanta Grzyniewicz-Tankielun/Kinga Lewko

Muzyka: Jurgita Umaraitė

Reżyseria: Lila Kiejzik