Recenzja. Piotr Wyszomirski: Milowy krok Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie