17 stycznia, w rocznicę rzekomego wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną, w Instytucie Teatralnym Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Polski Teatr STUDIO w Wilnie przedstawił monospektakl Edwarda Kiejzika „Zapiski oficera Armii Czerwonej“ według S. Piaseckiego, przedstawiający w formie dziennika historię sowieckiego oficera, który we wrześniu 1939 roku „wyzwolił“ Wilno i Lidę, a następnie pozostał tam w czasie okupacji niemieckiej. Jest to virulenta satyra na sowiecką propagandę, wojsko i NKWD, ukazująca mentalność Armii Czerwonej i bolszewików. To groteskowe, ale bardzo gorzkie spojrzenie na los ludzi w czasach sowieckiej i niemieckiej okupacji. W spektaklu precyzyjnie przedstawiono sposób myślenia i zachowania wykształconego sowieckiego żołnierza według Piaseckiego, jego fascynację ideologią i przywódcą Związku Radzieckiego. Wyśmiewana jest komunistyczna propaganda, jej pompastyczny styl, bezczelne kłamstwa i antyhumanistyczne podejście do realizacji teoretycznie szczytnych celów.

Na spektakl przybyli również honorowi goście – Pierwszy Sekretarz Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Eduard Mażul, Attaché ds. Kultury Rasa Rimickaitė, a także była Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Urszula Doroszewska, oraz Członkini Związku Artystów Scen Polskich ZASP, Marlena Miarczyńska.

Natomiast dziś odbyła się oficjalna wizyta teatru w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – to pierwsze takie spotkanie. Obie strony cieszą się z nowej znajomości i liczą na mocną przyjaźń. Podczas spotkania omówiono kwestie kulturalne obu krajów, w tym festiwal „Wilno w Gdańsku”. W spotkaniu uczestniczyli: tymczasowa Chargé D’affaires Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Audronė Markevičienė, I Sekretarz Liliana Jaroslavska, II Sekretarz Eduard Mażul, Dyrektorzy Polskiego Teatru STUDIO w Wilnie Lila Kiejzik i Edward Kiejzik wraz z aktorami Markiem Pszczołowskim i Mirosławem Marcinkiewiczem.

Przypominamy i dalej gramy. W styczniu teatr zaprasza na monospektakl Łukasza Kamińskiego „Kolega Mela Gibsona“, a w lutym – na „Zapiski oficera Armii Czerwonej“. Oba spektakle odbędą się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej teatru www.teatrstudio.lt. Zapraszamy.

Do miłych spotkań!

Polski Teatr STUDIO w Wilnie