Spotkanie z Wicepremierem Rządu RP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Profesor Piotr Gliński w Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowanego podczas Tournee Teatru w Warszwie, Zamo ściu i Gdańsku. Omówiono wiele ważnych i strategicznych tematów pozwalających na lepsze funkcjonowanie Polski Teatr Studio w Wilnie, jako Zawodowego Polskiego teatru na Litwie. Wsparcie i pomoc Ministerstwa i Rządu RP są jednym z głownych filarów dalszej pracy na rzecz Taetru, języka i kultury polskiej. Dziękujemy Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego za organizację tak ważnych wydarzeń dla Teatru. Warszawa, 21 czerwca, 2023 r.