26 sierpnia 2023 r. Redbad Klynstra-Komarnicki – Dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Edward Kiejzik – Dyrektor Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie oficjalnie podpisali porozumienia o współpracy artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej podczas wyjątkowego wydarzenia Sentymentalny spacer po ulicach dawnego Wilna inaugurującego tę współpracę, zorganizowanego wspólnie z Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie.